Sneaky Fitness

prullenbak copySneaky Fitness wil de jongeren/bewoners van Bospolder/Tussendijken tot meer bewegen verleiden. Door op verschillende locaties in de buurt kleine bewegingspelletjes en toestellen te bouwen worden bewoners die onderweg zijn van A naar B uitgedaagd om een spel te doen. Zonder trainingspak maar in gewone kleding. Zo wordt sporten geen doel op zich, maar een manier om de route van A naar B net wat leuker en uitdagender te maken!

verspringen copy
Bewegen: iedereen weet dat het belangrijk is maar toch doen we het lang niet zo vaak als dat goed voor ons is. Dat merken we aan onze kleren die ieder jaar strakker zitten, aan onze conditie als de bus net voor onze neus wegrijd, en onze gezondheid in het algemeen omdat we steeds meer last krijgen van kwaaltjes. In Delfshaven wonen er relatief veel mensen die kampen met overgewicht. Vooral het percentage jongeren met overgewicht of obesitas ligt hoog. Veel mensen associëren bewegen met sporten, een activiteit waar je veel tijd en energie in moet stoppen, die je alleen op bepaalde locaties kunt uitvoeren of waarvoor je speciale kleding aan moet. Bewegen wordt op die manier een moeten, en als iets een verplichting wordt vinden we het vaak niet leuk meer. In Bospolder/Tussendijken sport slechts 21% van de kinderen en 39% van de volwassenen 1 keer per week; daardoor hebben veel bewoners te kampen met overgewicht en aanverwante gezondheidsproblemen. Dat willen we op een speelse manier veranderen, zodat de bewoners van Bospolder/Tussendijken meer gaan bewegen en zich beter gaan voelen, zowel van binnen als van buiten! Sneaky Fitness geloofd dat menselijk gedrag kan worden aangepast door iets simpels als plezier. Door op verschillende locaties in de buurt kleine bewegingspelletjes en toestellen te bouwen, ontstaat een situatie waarbij buurtbewoners die op pad zijn van A naar B worden uitgedaagd om een spel te doen op een bewegingsonderdeel. Zonder trainingspak maar in gewone kleding. Zo wordt sporten geen doel op zich, maar een manier om de route van A naar B net wat leuker en uitdagender te maken! Deze bewegingstoestellen en spelletjes worden zo in de wijk geplaatst dat ze onderdeel worden van het straatbeeld, zodat er geen nadruk op wordt gelegd. Denk hierbij aan strepen op de vloer waar kan worden vergesprongen, een mobiele flitspaal waar wordt gemeten hoe hard je kunt rennen, klimgrepen die zijn gemonteerd op een laag muurtje, prullenbakken met basketbalringen, een monkey-bar die tevens een fietsenrek is, stoep tegels met trampoline-vering etc. Samen met de jongeren van Bospolder, en in samenwerking met openbare werkplaats de Bouwkeet, gaan we de toestellen maken en plaatsen. Op die manier zijn ze al op een interactieve manier betrokken voordat de toestellen geplaatst worden, en leren ze praktische vaardigheden bij, die een positief effect hebben op zelfvertrouwen en capaciteit. Omdat het lastig is nieuw gedrag te conditioneren, is het belangrijk om elementen van vernieuwing toe te passen. Immers, dat wat nieuw is daagt uit tot proberen. Door competitie elementen, samenwerking en educatie kunnen we de buurtbewoners ook op de lange termijn motiveren om meer te blijven bewegen.

hangen copyBewegen moet leuk en laagdrempelig zijn om de gezondheid van de bewoners van Bospolder te verbeteren. Sneaky Fitness ontkoppeld de verplichtingen en obstakels die aan sporten zijn verbonden door in de wijk toestellen te plaatsen die je dagelijkse route van van A naar B leuker en sportiever maken, zodat bewoners meer bewegen zonder daar veel voor te hoeven doen. Omdat de toestellen van Sneaky Fitness er niet uitzien als reguliere fitness apparaten, ligt de drempel veel lager om ze te gebruiken en kunnen toestellen ook op meerdere manieren gebruikt worden. Door de toestellen te koppelen aan een digitale omgeving waarin competitie, samenwerking en educatie centraal staan, beoogd Sneaky Fitness het sportieve gedrag van bewoners van Bospolder blijvend positief te veranderen. Doordat de Sneaky Fitness toestellen verspreid over de wijk worden aangeboden zal de openbare ruimte beter/intensiever gebruikt worden; wandelen naar je bestemming wordt op deze manier veel leuker, en als iets leuk is, wil je het ook vaker doen. Op deze manier wordt niet alleen de openbare ruimte beter benut, maar heeft deze ook meer waarde. Het samen ontwikkelen, maken en plaatsen van de toestellen en spelletjes van Sneaky Fitness met de buurt zorgt ervoor dat bewoners betrokken zijn, heeft een positief effect op zelfvertrouwen, kennis en kunde van de jongeren, en stimuleert creativiteit en de ambitie om zelf problemen in de wijk aan te pakken.

Post navigation